Tervetuloa!    

Ruutinlammen hoito- ja suojeluyhdistys ry edistää Ruutinlammen vesiensuojelua, muuta luonnonsuojelua ja maiseman hoitoa sen ranta- ja valuma-alueilla toteuttamalla kunnostustoimenpiteitä.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 2.7.2017 perinteiseen tapaan Ruutinlammen yhteisrannassa. Kokouksen aikana saimme seurata, kun lammella pesivä joutsen hätisteli paikalle asettuneen harmaahaikaran pois.

Edellisen vuoden 2016 aikana ei poikkeuksellisesti suoritettu kunnostustoimenpiteitä. Kesän 2017 aikana poistetaan järvestä vesikasveja. Lisäksi kitketään lähiympäristöön levinneitä jättipalsameja.

Ilmakuva
Ruutinlampi pohjoisesta katsottuna.
Etualalla Somerontie ja Kaukelan kylä.


Suurempi kartta